SIA "Grandimons"

Cirsmu un mežu īpašumu pirkšana visā Latvijā!

Uzņēmums SIA ‘’Grandimons’’ ir mežsaimniecības uzņēmums, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu: meža inventarizācija, mežu dastošana un vērtēšana, meža apsaimniekošana, papildus šiem pakalpojumiem, piedāvā arī sakopt un atjaunot mežus.

Kas ir mežs? - Mežs ir viena no mūsu lielākajām bagātībām. Mežs vienmēr ir bijis nepieciešams cilvēkam ne tikai kā koksnes un citu labumu krātuve, bet arī kā apkārtējās ainavas būtiska sastāvdaļa, kā prieka un iedvesmas avots. Kādam mežs ir iedvesmas avots, kādam iztikas avots, kādam dzīves telpa.
Romiešu zinātnieks Plīnijs reiz ir teicis:
,,Koki un meži ir augstākā dāvana, ar ko daba cilvēku ir apveltījusi.....’’

Mēs pērkam:

Ko mēs darām?

Mēs pērkam mežus, veicam meža novērtēšanu, meža atjaunošanu, stādīšanu, kā arī piedāvājam mežizstrādes pakalpojumus un meža taksāciju.

Pērkam

 • Meža īpašumus

 • Cirsmas (izstrādes tiesības)

 • Daļēji izstrādātus meža īpašumus

 • Augošu mežu

 • Nākotnes mežu īpašumus

Veicam

 • Meža taksāciju

 • Meža inventarizāciju

 • Meža vērtēšanu (dastošanu)

 • Zemes mērīšanu

 • Īpašuma dalīšanu

Minimālā informācija, lai saņemtu novērtējumu

 • Jāiesniedz meža vai cirsmas novērtējums

 • Īpašuma robežplāns

 • Kadastra numurs

 • Jūsu kontaktinformāciju

Ko citi domā par mums?

user

Paldies par palīdzēšanu mantojuma un meža pārdošanas jautājumā.

Mēs apsolam

Apmaksa līguma slēgšanas dienā.
Palīdzam kārtot mantojuma dokumentus.
Palīdzam sakārtot visu veidu apgrūtinājumus.
Cirsmas (augošu mežu) un īpašumus PĒRKAM visā LATVIJĀ.